Mistä kyse?

Jos etsit Ohjaamoa, osoitteesi on ohjaamot.fi

Sivusto, jota parhaillaan luet, on Ohjaamo Keski-Uusimaan tietopankki. Sivu on suunnattu ohjaamolaisille ja Ohjaamojen sidosryhmille. Sivuilla esitellään tuloksia, työkaluja ja hyviä käytänteitä, joita on tehty yhdessä keskiuusmaalaisen Ohjaamo-verkoston kanssa nuorten palvelujen saavutettavuuden ja kohdentuvuuden hyväksi.

Ohjaamo Keski-Uusimaa oli ESR-rahoitettu yhteishanke,
jonka toiminta alkoi maaliskuussa 2015 ja  päättyi helmikuussa 2018.  Hanke toimi alueen Ohjaamojen keskustelu- ja työparina Ohjaamojen alkutaipaleella.

Ohjaamo Keski-Uusimaan rooli on ollut aktivoida alueellista yhteistyötä Keski-Uudellamaalla Ohjaamo-toimintaan liittyen, luoda yhteisiä verkostoja ja toimintamalleja alueen toimijoiden kanssa.  Ohjaamo Keski-Uusimaa on edistänyt tavoitteita erilaisten työryhmien, koulutusten ja konsultaatioiden kautta.

Sivuston otsikkojen taakse piiloutuu asioita, jotka liittyvät hankkeen tai Ohjaamojen toimintaan

 

  • Backstagella: toimenpiteet, jotka liittyvät Ohjaamo-toiminnan aloittamiseen,  ohjaamojen arkeen,  yhteistyöhön ja ohjaamolais-identiteetin vahvistamiseen.
  • Työ ja ura: työllistämisen ja työnhaun edistämiseen liittyvät hyvät käytänteet.
  • Koulutus ja osaaminen: koulutuspolkujen edistämiseksi tehtyjä ratkaisuja ja linjauksia.
  • Arki ja vapaa-aika: esimerkkejä alueen Ohjaamoissa tehdystä työstä arkeen ja vapaa-aikaan liittyen.
  • Ohjaamot.fi: sivun osoitteen löydät linkin Suomen Ohjaamojen yhteisille sivuille ja muuhun Ohjaamo-toimintaan liittyvään.  Tai katso suoraan linkki ohjaamot.fi.